L’ICAEN fa pública la convocatòria d’ajuts per a la Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, tèrmica i emmagatzematge.

La convocatòria resta oberta a sol·licituds des del 15 de desembre.

Ens encarreguem de tot el procés: gestionar tots els tràmits de legalització i subvencions a les que podràs acollir-te, executar les instal·lacions i realitzar el seu manteniment.

Podràs amortitzar la teva inversió en només de 3 a 5 anys: a partir d’aquest moment aconseguiràs energia neta sense cost afegit durant al menys 20 anys més.

Objecte:

Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.

Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Beneficiaris:

Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 1, 2 i 3:

Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la que ofereixin béns o serveis en el mercat.

Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 4 i 5:

Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques.

Les persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector.

Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

Comunitats de propietaris.

Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Destinataris últims de les ajudes del programa d’incentius 6:

Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

Entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

Comunitats de propietaris.

Les entitats locals i del sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques. En aquests casos, solament podran rebre ajuts destinats a la realització d’instal·lacions de generació d’energia tèrmica amb fonts renovables en habitatges que siguin de propietat pública. Aquesta propietat pública haurà de mantenir-se inalterada durant, al menys, cinc anys des de la resolució de concessió d’ajut corresponent.

Tecnologies subvencionables:

Autoconsum (Instal·lacions connectades i aïllades de la xarxa):

Fotovoltaica.

Eòlica.

Tèrmiques (solar tèrmica , biomassa, geotèrmica, aerotèrmica, hidrotèrmica).

Qui ha de presentar la sol·licitud de subvenció?:

La sol·licitud ha ser presentada pel destinatari últim de la instal·lació És a dir, la persona o entitat que serà la propietària de la instal·lació que pugui acreditar el pagament de les factures associades a l’actuació subvencionada, la qual ha de romandre en la seva propietat almenys 5 anys.

Intensitat dels ajuts:

La intensitat dels ajuts variarà en funció del beneficiari i del tipus de instal·lació. Per a les empreses s’assignarà un percentatge sobre el volum de inversió inicial -fins a un màxim-, mentre que per els particulars i les administracions públiques es subvencionarà un percentatge fix.

Aproximadament els ajuts a fons perdut seran, en funció de si és una PIME o una gran empresa, els següents:

Solar fotovoltaica sense emmagatzematge: entre 15-45% per empreses. Els particulars podran beneficiar-se d’un 40% -que puja a un 50% als sistemes d’autoconsum col·lectiu i les administracions públiques del 70%.

Solar fotovoltaica amb emmagatzematge: en general seran bateries, els ajuts per a les empreses variaran entre el 45% i el 65%, depenent del tamany de l’organització, mentre que els particulars, administracions i entitats del tercer sector podran beneficiar-se d’un 70%.

Eòlica: entre 20-50%.

Climatització amb renovables: la subvenció dependrà de la tecnologia aplicada -com la biomassa o la geotèrmia- i serà del 40% al 70%. Les Administracions públiques propietàries d’edificis residencials podran obtenir un 70%.

Pressupost inversió:

Cal disposar de pressupost desglossat de l’empresa que executarà l’actuació, amb data posterior al 01/07/21; en cas de destinataris últims subjectes a la contractació pública, es pot substituir pels plecs de licitació.

Inici de l’actuació:

Després de la sol·licitud: Programes 1, 2 i 3.

Després de la publicació del RD (01/07/2021): Programes 4 i 5.

Règim de concessió: Per ordre d’entrada de sol·licitud.

Termini:

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins al 31 de desembre de 2023.

Per a més informació:

– Podeu contactar amb jordi.carres@paci.biz

Ajuts a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.

Ajusts a l’autoconsum i emmagarzematge. Reial Decret 477/2021. Octubre 2021.