PACI Global ha rebut l’aprovació de 2 projectes a la convocatòria d’Iniciatives de Reforç a la Competitivitat (IRC) d’ACCIÓ d’aquest 2023.

El primer projecte es dedica a fomentar estratègies de valor compartit per a les empreses del sector energètic. Coordinat pel CEEC (Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya), aquest projecte s’orienta a capacitar les empreses del clúster per fer la transició cap a un model corporatiu socialment responsable.
Podeu consultar els detalls del projecte a: https://lnkd.in/dyz2ayDB

El segon projecte aprovat és una iniciativa intercluster, presentada pel Clúster Català de lEsport, INDESCAT, i que compta amb la participació del CEEC i de Paci Global. El projecte Green Grass – Energy Strategies in Sports Fields té com a objectiu últim impulsar la sostenibilitat i l’eficiència energètica en instal·lacions esportives.
Podeu consultar els detalls del projecte a: https://lnkd.in/djkhs3hi

#paciglobal #sunontop #pacienginyers #valorcompartit #valorcompartit #intercluster #clusters #IRC #innovacio #innovacion #sostenibilitat #sostenibilitat #energia #eficiènciaenergetica #transicioenergetica #transicionenergetica #ProjectesAprovats #Competitivitat2023 #ACCIO #ACCIO # sabilitatSocial #TransicionEmpresarial #ModelCorporatiu #CEEC #ClusterEnergiaEficient #IniciativesIntercluster #Esport #INDESCAT #GreenGrass #Instal·lacionsEsportives #Sostenibilitat #Col·laboracióEmpresarial #Innovació #CompromísSocietal #DesenvolupamentSostenible #EmpresesResponsables #CatalunyaEmpresa