Moltes gràcies a l’equip de Belimo i especialment a Bernat per convidar-nos a la jornada de formació a la seva seu corporativa d’Hinwill, Suïssa.

L’agenda ens ha permès conèixer les novetats i aplicacions pràctiques d’actuadors en ventilació i de l’Energy valve 4.0 per a fluids en aplicacions de producció industrial i climatització amb mesurador energètic certificat.

L’Energy Valve™️ de Belimo ofereix un control de cabal independent de la pressió i una monitorització transparent de sistemes de calefacció o refrigeració. D’aquesta manera, es garanteix que no s’operi amb un diferencial de temperatura massa baix (delta T). En mesurar, calcular i visualitzar les dades importants del sistema i amb els informes de rendiment proporcionats per Belimo, es garanteix el funcionament eficient del sistema durant tota la vida útil. L’Energy Valve™️ de Belimo es pot connectar al núvol de Belimo, proporcionant un fàcil accés a les dades i informes – en qualsevol moment i lloc.

#PACIGlobal #pacienginyers #Padilla308 #Belimo #Suïssa #Hinwill #BelimoTraining #EficienciaEnergetica #Jornades #Formacio #DeltaT #ActuadorsVentilacio #EnergyValve #Climatitzacio #ProduccioIndustrial #MonitoritzacioSistemes #FormacioTecnica #Automatitzacio #Innovacio #TendenciesIndustrials