El teu habitatge o comunitat de propietaris compta amb panells solars fotovoltaics? Si la resposta és afirmativa, pots gaudir d’una deducció a l’impost sobre la renda de les persones (IRPF). Aquesta deducció pot ser del 20% al 60% de l’import total invertit en la millora de la eficiència energètica de la casa o edifici. Així, la instal·lació de panells solars no només és una inversió rendible, sinó que també pot ser beneficiosa per a la declaració d’impostos.

A PACI Global ens encarreguem de tot perquè no t’hagis de preocupar per res. Si estàs interessat en instal·lar panells solars fotovoltaics, demana un pressupost personalitzat i descobreix quant pots estalviar a l’IRPF. Ens assegurarem que el procés sigui el més senzill i convenient…👍!!!

Deduccions a l’IRPF per instal·lar panells solars fotovoltaics a Espanya: del 20 al 60%

L’ús d’energia solar per a auto consum a Espanya no para de créixer, i cada vegada són més les llars que es beneficien de tots els avantatges que suposa tenir panells solars fotovoltaics instal·lats a casa seva, entre ells mediambientals i, per descomptat, econòmics.

Comptar amb una instal·lació fotovoltaica no només suposa un estalvi energètic i un estalvi en les factures de la llum, sinó que a més el govern ofereix ajuts i bonificacions per fomentar la utilització d’energies renovables, sent la deducció a l’IRPF per instal·lació de panells solars fotovoltaics una de les més interessants i rendibles. Bàsicament trobem 3 casos d’aplicació:

Caso 1: Deducciones del 20%.

Caso 2: Deducciones del 40%.

Caso 3: Deducciones del 60%.

En què consisteix la deducció de l’IRPF per instal·lar-hi panells solars fotovoltaics?

La deducció de l’IRPF per instal·lar panells solars fotovoltaics consisteix que si el teu habitatge o la teva comunitat de propietaris compta amb panells solars fotovoltaics pots deduir-te entre un 20% i un 60% a l’impost sobre la renda de les persones (IRPF) de l’import total de la inversió realitzada a la millora de l’eficiència energètica de la casa o l’edifici.

És a dir, de cada 5 euros invertits en instal·lacions fotovoltaiques, pot ser desgravat de la teva Declaració de la Renda, fet que suposa un interessant estalvi que se suma a la resta de subvencions i ajuts disponibles i que reduiran considerablement el cost inicial que requereix afegir panells solars fotovoltaics al teu habitatge.

Qui pot sol·licitar la deducció per instal·lar panells solars fotovoltaics?

La deducció a l’IRPF per instal·lar panells solars fotovoltaics la podran sol·licitar totes aquelles persones que hagin realitzat obres d’instal·lació de panells solars fotovoltaics a casa seva abans del 31 de desembre de 2024.

Per poder sol·licitar qualsevol de les tres deduccions que hi ha caldrà acreditar la titularitat a ple domini de l’immoble no sent vàlid l’usdefruit o la nua propietat.

S’ha de tenir en compte que el que es deduirà entrarà dins del % de propietat sobre l’immoble. Si es vol optar al 100% de la deducció, caldrà ser el propietari/ària de l’immoble al 100%. Si només se’n té un 50% optarà al 50% de la deducció.

Una mateixa obra no dóna dret a més duna deducció però sí que dues obres diferents poden donar dret a la mateixa deducció sempre que cada obra compleixi els requisits.

La deducció només és aplicable a la quota íntegra estatal.

Quan pots arribar a deduir-te el 2023? 

El percentatge de deducció va del 20% al 60% i la base màxima anual oscil·la entre els 5.000 i els 15.000 euros anuals depenent de quin dels casos específics següents vulguis aplicar.

Cas 1: Deduccions del 20%

Si afegeixes panells solars fotovoltaics al teu habitatge, tant propi com arrendat, podràs deduir-te un 20% de la quantitat invertida en la teva instal·lació a l’IRPF sempre que compleixi els requisits següents:

 1. Les obres d’instal·lació es fan abans del 31 de desembre de 2024.
 2. La reducció de la suma dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració del Certificat d’Eficiència Energètica sigui d’almenys un 7% després de la realització de l’obra respecte al darrer Certificat anterior a la instal·lació dels panells.
 3. El Certificat d’Eficiència Energètica hagi estat expedit abans de l’1 de gener del 2024.
 4. L’habitatge sigui dús habitual o estigui arrendat. No entren en aquest cas les segones residències.

Màxima quantia a deduir al Cas 1

En aquest cas et podràs deduir un 20% d’una base màxima anual de 5.000 euros anuals.

Cas 2: Deduccions del 40%

Instal·lant panells solars fotovoltaics a la teva propietat o al teu habitatge de lloguer, podràs deduir-te un 40% del total invertit sempre que compleixi els requisits següents:

 1. Les obres d’instal·lació es fan abans del 31 de desembre de 2024.
 2. La reducció del consum d’energia primària no renovable del Certificat d’Eficiència Energètica sigui almenys d’un 30% després de la realització de l’obra respecte a l’últim Certificat anterior a la instal·lació dels panells. També et podràs deduir el 40% si la qualificació energètica de l’habitatge obté una classe energètica “A” o “B”. Si es passa d’una “B” a una “A” també és vàlid.
 3. El Certificat d’Eficiència Energètica hagi estat expedit abans de l’1 de gener del 2024.
 4. L’habitatge sigui dús habitual o estigui arrendat. No entren en aquest cas les segones residències.

Màxima quantia a deduir al Cas 2

En aquest cas et podràs deduir un 40% d’una base màxima anual de 7.500 euros anuals.

Cas 3: Deduccions del 60%

De la deducció del 60% se’n podran beneficiar totes aquelles persones que tinguin un habitatge situat en un edifici residencial amb instal·lació de panells solars fotovoltaics i en què les obres de millora de l’eficiència energètica afectin tot el conjunt de l’edifici o habitatge unifamiliar sempre i quan compleixi els requisits següents:

 1. Les obres d’instal·lació es fan abans del 31 de desembre de 2024.
 2. La reducció del consum d’energia primària no renovable del Certificat d’Eficiència Energètica sigui almenys d’un 30% després de la realització de l’obra respecte a l’últim Certificat anterior a la instal·lació dels panells. També et podràs deduir el 40% si la qualificació energètica de l’habitatge obté una classe energètica “A” o “B”. Si es passa d’una lletra B a una lletra A també seria vàlid. 
 3. El Certificat d’Eficiència Energètica hagi estat expedit abans de l’1 de gener del 2025.
 4. En aquest cas també es tenen en compte places de garatge o trasters adquirits amb l’habitatge.

Màxima quantia a deduir al Cas 3

En aquest cas, et podràs deduir un 60% d’una base màxima anual de 5.00 euros anuals. Recorda que, si la quantitat a deduir és superior a aquest màxim de 5.000, podràs deduir la resta en els 4 exercicis següents amb el mateix límit anual, no podent superar el total deduït els 15.000 euros.

Això es faria servir sobretot en una comunitat de veïns on es fa una vessa i cada veí va pagant al mes una quantitat fins que es pagui la factura total. Per això es podria deduir al següent exercici ja que el pagament íntegre no estaria fet en un sol exercici.

Com se sol·licita la deducció per instal·lar panells solars?

La deducció de l’IRPF per adquisició d’instal·lacions d’auto consum energètic és estatal i funciona de la mateixa manera residiu on residiu. Aquesta bonificació se sol·licita a través de la declaració de la renda i és imprescindible disposar del Certificat d’Eficiència Energètica anterior i posterior a les obres per poder optar-hi.

A PACI Global sabem que el procés d’obtenció del Certificat pot ser complex, així que deixa’ns-ho a nosaltres! Demana’ns pressupost i oblida’t de les gestions per aconseguir-ho. sabemos que el proceso de obtención del Certificado puede ser algo complejo, así que ¡déjanoslo a nosotros! Pídenos presupuesto y olvídate de las gestiones para conseguirlo.

Es pot compatibilitzar amb altres subvencions per a autoconsum?

Sí, la deducció de l’IRPF és perfectament compatible amb altres subvencions a les quals et pots acollir per instal·lar panells solars fotovoltaics al teu habitatge, com ara les bonificacions a l’ICIO i l’IBI o els ajuts europeus Next Generation. Tingueu en compte que l’import rebut d’aquests darrers ajuts s’haurà de descomptar del total de la inversió deduïble de l’IRPF.

La importància del certificat d’eficiència energètica

Per poder gaudir de la deducció a l’IRPF entre un 20% i un 60% de la inversió inicial, tal com hem comentat anteriorment, és imprescindible estar en possessió d’un Certificat d’Eficiència Energètica que indiqui que els indicadors de demanda de calefacció i refrigeració del teu habitatge o bé el consum d’energia primària no renovable s’han reduït respecte a abans d’estar en possessió d’una instal·lació de panells fotovoltaics.

Aquest certificat l’emetrà un tècnic qualificat que avaluarà i analitzarà les característiques específiques dels consums energètics del vostre habitatge habitual. El sistema de qualificació va de l’A a la G i A és la corresponent a una eficiència òptima i la G a la menor eficiència possible.

És molt important que el Certificat d’Eficiència Energètica anterior a les obres no tinga més de dos anys des de la realització d’aquestes.

A PACI Global t’ho volem posar fàcil i ens podem encarregar de gestionar-ho. Demana el teu pressupost personalitzat i descobreix quant et pots deduir de l’IRPF amb la instal·lació dels panells solars fotovoltaics.