PACI aconsegueix subvenció ARC per a la reutilització d’equips electrònics en el mercat de les energies renovables.

El projecte fou presentat a l’Agència de Residus de Catalunya per al foment de l’economia circular.

El present projecte vol contribuir a tancar el cicle de recollida i recuperació d’equips electrònics
del mercat de les energies renovables. Dissenyant, conceptualitzant i prototipant un nou model de negoci que contempli la recollida, la reparació i la posterior venda de panells solars mitjançant una plataforma pròpia.

La investigació aplicada es basa en l’estandardització d’un protocol ràpid d’actuació i de
l’avaluació del tractament del residu, per tal de poder valoritzar el mateix i ser capaços de
donar-los una vida útil nova, i/o tractar el residu com correspongui per obtenir, mitjançant la cadena de valor pertinent, nous ingressos per part de l’empresa.

El centre tecnològic EURECAT participarà en el projecte desenvolupant tasques lligades a la validació tècnica i del cicle de vida dels components electrònics o dels panells recuperats.

PACI Global disposa d’experiència en processos de millora de l’eficiència energètica en multitud de projectes en l’actualització i de plaques solars, per a particulars i empreses.

Si vols més informació contacta amb nosaltres a solar@paci.biz

#paciglobal #sunontop #reutilització #reutilización #autoconsumo #autoconsumofotovoltaicoresidencial #autonomiasolar #autonomiaenergetica #autoconsumosolar #ahorrodeenergia #baterias #bateriassolares #cargadoresvehículoeléctrico #calidaddevida #consumoenergético #conexiónared #crecimientosolar #cocheselectricos #diseñofotovoltaico #eléctricos #electricistas #energiasrenovables #eficiencia #eficienciaenergética #energiasolarfotovoltaica #energíasolar #energiarenovable #energía #energiapositiva #eerr #electricidad #electricidadsolar #energysaving #energiasocial #energiacomunitaria #electriccars #electricmobility #emobility #estructurassolares #financiaciónsolar #fotovoltaica #fotovoltaico #futuroenergetico #futurosolar #ingenieriasolar #instalaciones #instalacionessolares #inversionsolar #inversores #inversoressolares #instalacionessolaresfotovoltaicas #independenciaenergetica #instalaciónsolarfotovoltaica #instalacionesaisladas #instalacionesdeconexiónared #instaladores #módulossolares #microinversores #microenergia #microinstalaciones #normativasolar #normativasolarfotovoltaica #rehabilitación #rehabilitaciónenergética #seguridadsolar #solar #sostenibilidad #sosteniblesenergeticamente #solarenergy #offgrid #ongrid #panelessolares #placassolares #photovoltaic