A qui va dirigit: Gerents, responsables de sistemes de gestió i tècnics, professionals amb competències en la gestió energètica, així com qualsevol altra persona interessada a rebre formació per poder fer auditories internes de sistemes basades en la nova norma ISO 50001:2018 aportant valor afegit al vostre sistema de gestió.

Data d’inici: 17/10/23 (dimarts)
Data de finalització: 18/10/23 (dimecres)

Durada: 16 hores lectives.

Dies i hores de classe d’aquest curs:
17/10/23 de 09:30 a 13:30 i de 14:30 a 18:30 hores (dimarts)
18/10/23 de 09:30 a 13:30 i de 14:30 a 18:30 hores (dimecres)

Modalitat: Webinar/Aula Virtual Zoom.

Els dies 17 i 18 d’octubre (dimarts i dimecres), de 9.30 a 13.30 i de 14.30 a 1830 hores, de la mà d’IFD (Institut de Formació Directiva), realitzarem un Webinar de Gestió Ambiental “M -05 Auditor intern en sistemes de gestió energètica segons ISO 50001:2018”, per a professionals que desenvolupen les seves funcions en l’àmbit de la gestió energètica i que vulguin desenvolupar eines, mètodes i coneixements per poder auditar un sistema de gestió energètica (SGEn) basat a la nova norma ISO 50001:2018, així com qualsevol altra persona interessada a rebre formació per poder realitzar auditories internes de sistemes basades en la nova norma ISO 50001:2018 aportant valor afegit al seu sistema de gestió.

L’objectiu del curs d’Auditor Intern en Sistemes de Gestió Energètica segons ISO 50001:2018 és proporcionar als participants els coneixements i les habilitats necessaris per dur a terme auditories internes en sistemes de gestió energètica. Els participants aprendran sobre els requisits de la norma ISO 50001:2018, la planificació i la realització d’auditories internes, i l’elaboració d’informes d’auditoria. A més, el curs inclourà exercicis pràctics i estudis de casos per ajudar els participants a aplicar els coneixements adquirits. Aquest curs és ideal per a aquells que vulguin millorar-ne la comprensió dels sistemes de gestió energètica i desenvolupar habilitats d’auditoria interna.

El Webinar comptarà amb el Director Internacional de PACI GLOBAL, Doctor Enginyer Industrial, Consultor, Assessor, Formador, Auditor i Professor Associat a diferents Universitats i Escoles de Negoci. que impartirà el curs dividit en un apartat teòric i en multitud d’exemples, exercicis i casos pràctics basats en situacions reals, per facilitar la comprensió dels requisits i que els alumnes vagin avaluant-ne el grau de comprensió, i d’aplicabilitat al lloc de treball .

Les places són limitades. I tots els alumnes que facin la formació rebran un certificat d’assistència i aprofitament del curs emès tant per IFD (Institut de Formació Directiva) com per l’entitat certificadora TÜV NORD.

El curs està bonificat a través de FUNDAE.

Inscripció i més informació en el següent ENLLAÇ ó CONTACTA AMB NOSALTRES.