Atenció residents de Catalunya!

Vols millorar l’eficiència energètica de casa teva? Estàs de sort! 🏡💡

Fins al 30 de juny de 2024, teniu l’oportunitat d’accedir a ajudes destinades a actuacions de millora energètica en habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars a Catalunya, excloent-ne Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Aquí tens els detalls clau que cal saber:

Data límit per sol·licitar l’ajut: 30 de juny de 2024.
Les obres subvencionables han d’haver començat després de l’1 de febrer del 2020.
Cost mínim de lactuació: 1.000 €.
Els habitatges han de ser el domicili habitual i permanent dels propietaris, usufructuaris o arrendataris al moment de la sol·licitud.
Termini d’execució de les obres: màxim 12 mesos des de la concessió de l’ajuda, finalitzant abans del 30 de juny de 2026.
Les obres han de ser legalitzades segons els requisits de l’ajuntament corresponent.
Quines millores són elegibles per a la subvenció?

Reducció de la demanda energètica anual de calefacció i refrigeració almenys en un 7%.
Reducció del consum d’energia primària no renovable almenys en un 30%.
La subvenció cobreix una àmplia gamma d’actuacions, incloent-hi la rehabilitació de l’envolupant tèrmica, la substitució d’instal·lacions per altres de més eficients i els honoraris de professionals per a la redacció de projectes i certificacions.

Recordeu que no se subvencionaran actuacions en generadors tèrmics que utilitzin combustible fòssil ni els costos associats amb llicències, taxes i impostos.

No deixis passar aquesta oportunitat de fer la teva llar més eficient i sostenible! 🌱✨

Contacta amb nosaltres!

#PACIGlobal #pacienginyers #EficienciaEnergetica #Subvencions #Subvenciones #Catalunya #MilloresLlar #MejorasHogar #AhorroEnergetico #Sostenibilitat #Sostenibilidad #Ayudas #Ajudes #ViviendasUnifamiliares #EdificiosPlurifamiliares #Obras #Renovacio #Renovacion #Rehabilitacio #Rehabilitacion #InstalacionessEficientes #Certificacions #Certificaciones #MediAmbient #MedioAmbiente #ContacteAmbNosaltres #ContactaConNosotros