Avui hem assistit a la SUSTAIN Eurocluster.

Reunió d’inici. En aquesta sessió especial hem pogut presentar l’equip de PACI Global encarregat del projecte i exposar les seves idees clau.
L’objectiu principal del projecte és desenvolupar una metodologia unificada que integri l’avaluació de l’Smart Readiness Indicator (SRI) i el procediment per a la Certificació d’Eficiència Energètica dels edificis.
El projecte pretén adaptar les metodologies d’anàlisi establertes per al càlcul de l’ISR a la metodologia ja utilitzada per PACI Global, reduint costos per als promotors i, alhora, augmentar la qualitat dels dos certificats EPC i SRI.

#PACIGlobal #pacienginyers #IntegratedEvaluation #SRI #EPC #SUSTAIN #Eurocluster #KickoffMeeting #UnifiedMethodology #EnergyEfficiency #BuildingCertification #CostReduction #QualityImprovement