PACI Global ha tingut el plaer de ser part de la missió organitzada per el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya amb el suport de ACCIÓ, Catalonia T&I Deutschland i l’embaixada de Suïssa.

Al llarg dels dies hem visitat diferents universitats, departaments de innovació, start ups, empreses privades i públiques. Ha sigut un viatge inspiracional que ens ha permès conèixer un ecostistema de referencia, tant en coma nivell energètic com en l’àmbit de la innovació i implementació de noves tecnologies. La missió ha comptat amb la participació de: Francesc Ribera Grau, Teresa Puerta (ACCIÓ), Ramon Gallart Fernández, Sergio Morales Ruiz – PhD Engineer., ★ Patrick Renau i Meier, Nathalie Kühlmann i María Puig Vila-Coro.

Esperem poder tornar-hi a la propera i poder seguir enriquint-nos d’aquesta xarxa de professionals.

#PACIGlobal #pacienginyers #Padilla308 #MissioEnergetica #MisionEnergetica #InnovacioTecnologica #InnovacionTecnologica #ColaboracionInternacional #Networking #Experiencia
#EficienciaEnergetica #Sostenibilitat #Sostenibilidad #TransformacioDigital #TransformacionDigital #DesarrolloTecnologico #OportunitatsDeNegoci #OportunidadesDeNegocio #contactans #contactanos