PACI Global avalua les seves fortaleses i debilitats davant el repte de ser sostenibles i saludables mitjançant el model 4P de MIESES Global.
 
Aquest any PACI Global s’ha sotmès a una avaluació sobre les seves fortaleses i debilitats davant el repte de ser sostenibles i saludables mitjançant el model d’avaluació 4P (People, Prevention, Planet and Profit) de MIESES Global.
 
Aquest model, permet de manera senzilla i objectiva que una organització conegui el seu exercici davant el repte de ser sostenibles i saludables, sent eficients en els processos productius i comptant amb el seu principal actiu, les persones, tenint com a guia els principis ètics, i de l’excel·lència, el compliment de la legislació i el dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, en la seva agenda 2030.
 
El Model 4P ajuda a les organitzacions a ser excel·lents, saludables i sostenibles i es considera un model de gestió i assoliment de l’excel·lència fent èmfasi en l’enfortiment de les persones i les seves competències. Situant la prevenció dels riscos laborals amb la promoció de la salut, la conservació del planeta per a la seva sostenibilitat, com a elements diferencials generadors de valor. Precisament, les activitats de prevenció i de sostenibilitat basades en el diàleg són essencials per crear el clima de confiança necessari i poder innovar en la nova cultura empresarial.
 
També promou l’actuació decidida de tota l’organització (directius, comandaments i treballadors) per resoldre necessitats crucials de pervivència, dignificant el treball i tenint cura de la sostenibilitat enfront dels aspectes ambientals (aigua, energia, residus, contaminació, gasos d’efecte hivernacle, etc.), contribueix notablement al fet que les persones i organitzacions trobin un “Propòsit”.
 
L’estudi ha estat realitzat per la psicòloga Gisela Carrés i ha permès avaluar i presentar propostes de millora en les àrees de les persones, prevenció, planeta i prosperitat.
 
Per a més informació: http://www.miesesglobal.org/ca/