PACI Global t’assessora amb les teves instal·lacions tècniques de seguretat industrial.

Sabies que la Generalitat de Catalunya té un canal per a notificar l’estat i/o el funcionament de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial?.

Les persones que vulguin posar en coneixement de l’administració pública determinats fets o situacions relatives al funcionament, estat o altres incompliments reglamentaris de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial poden notificar-ho a l’administració.

Des de PACI Global et podem assessorar en el compliment, registre i estat legal de les teves instal·lacions tècniques de seguretat industrial i ajudar-te en la posta al dia, legalització, ampliació, projectes executius i seguiment de inspeccions reglamentàries:

• Instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics.
• Instal·lacions d’equips a pressió.
• Instal·lacions de fred industrial (frigorífiques).
• Instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
• Instal·lacions elèctriques d’alta tensió.
• Instal·lacions petrolíferes per al consum en la mateixa instal·lació.
• Instal·lacions tèrmiques en edificis.
• Instal·lacions de gasos combustibles.
• Instal·lacions de bancs solars.
• Instal·lacions de protecció contra incendis.