Project Description

Títol del projecte: Auditoria energètica de les oficines d’ABB
Ubicació: Catalunya, Madrid i el País Basc
País: Espanya
Client: ASEA BROWN BOVERI
Any: 2018

L’auditoria energètica es duu a terme per conèixer i promoure les mesures de millora energètica que es poden fer a la companyia. S’analitzen els consums d’energia per establir processos que permetin contribuir a l’estalvi energètic, l’eficiència del consum d’energia primària i optimitzar la demanda d’energia de les instal·lacions, dels equips o dels sistemes que consumeixen energia.

El procés d’auditoria ha consistit en: contacte preliminar, reunió inicial, recollida de dades, treball de camp, anàlisi, resultats i conclusions.

L’objectiu de l’auditoria ha estat registrar i determinar els consums energètics sistemàtics. De la mateixa manera, s’ha elaborat una llista amb tots els equips de consum d’energia, també s’ha fet el balanç energètic global i s’ha afegit una llista amb possibles mesures de millora energètica i el resultat de l’auditoria.