Project Description

Títol del projecte:Auditoria energètica per ZF Services Espanya
País:Espanya
Cliente:ZF Services España S.L.U.
Any:2021

Renovem la confiança de ZF Services Espanya S.L.U. per a la realització de l’auditoria energètica del grup a Espanya.

L’auditoria energètica es porta a terme per conèixer i promoure un conjunt de mesures de millora energètica a realitzar en la companyia. S’analitzen els consums d’energia per establir processos per contribuir a l’estalvi energètic, l’eficiència del consum d’energia primària i optimitzar la demanda d’energia de les instal·lacions, equips o sistemes que consumeixen energia. Les auditories energètiques s’han de dur a terme cada quatre anys des de la data de l’anterior auditoria energètica segons RD 56/2016.

L’auditoria energètica es regeix en general segons EN 16.247-1 i es complementa amb les parts següents:

– EN 16.247-2: Edificis.

– EN 16.247-3: Els processos industrials.

– EN 16.247-4: Transport.

Igualment, i en el cas de l’auditoria per al grup s’incorporen aquells criteris definits en la revisió energètica segons ISO 50001: 2018