Project Description

Títol del projecte: Document ambiental inicial estratègic per a l’avaluació ambiental estratègica ordinària del projecte d’ampliació del Canadà Parc.
Localitat: Vallgorguina
País: Espanya
Client: Canadà Parc
Any: 2017

L’objectiu de l’avaluació ambiental és fer l’ampliació de la zona del Canadà Parc dins de l’àmbit del pla parcial municipal.

Per dur-lo a terme s’ha tingut en compte l’estudi preventiu dels possibles impactes sobre el medi i les persones a la zona d’actuació, en fase de projecte. S’ha analitzat i s’ha determinat la capacitat del medi de suportar els canvis sobre el terreny com a conseqüència d’aquest projecte.

Es plantegen tres possibles solucions, les quals s’han analitzat pel que fa l’impacte ambiental. De totes les tres opcions, se n’han avaluat tant els beneficis com les mancances, i finalment s’ha triat l’opció amb una repercussió ambiental més baixa.