Project Description

Títol del projecte:Auditoria energètica Clínica Corachan
Localitat:Barcelona
País:Espanya
Client:CLÍNICA CORACHÁN, S.A.
Any:2021

L’auditoria energètica es duu a terme per a conèixer i promoure un conjunt de mesures de millora energètica a realitzar en la companyia. S’analitzen els consums d’energia per a establir processos per a contribuir a l’estalvi energètic, l’eficiència del consum d’energia primària i optimitzar la demanda d’energia de les instal·lacions, equips o sistemes consumidors.

Les auditories energètiques han de dur-se a terme cada quatre anys des de la data de l’anterior auditoria energètica segons RD 56/2016 i es regeix en general segons la norma EN 16247-1 i complement-se amb les parts següents:

– EN 16247-2: Edificis

– EN 16247-3: Els processos industrials

– EN 16247-4: Transport.

Igualment i en el cas de l’auditoria per al centre s’incorporen aquells criteris definits en la revisió energètica segons ISO 50001:2018.

L’estalvi projectat segons les mesures de millora recollides equivalen al consum mig de 400 habitatges durant un any a la ciutat de Barcelona.