Project Description

Títol del projecte:Instal·lació d’autoconsum fotovoltaica de 8 kW trifàsics amb excedents
Localitat:Granollers
País:Espanya
Client:Promocions Inmobiliàries Estapé
Any:2021

Hem finalitzat una nova instal·lació fotovoltaica per autoconsum amb excedents de 8 kW a Granollers.