Project Description

Títol del projecte: Instal·lació i manteniment d’un sistema de gestió energètica mitjançant control remot
Localitat: Sant Boi de Llobregat
País: Espanya
Client: SYNTHON HISPANIA
Any: 2016-Fins avui dia

Instal·lació d’un sistema de seguiment i control elèctric, aigua i gas a trenta-sis punts de mesura diferents. Inclou la gestió d’alarmes de consum, l’elaboració d’informes de seguiment i l’avaluació dels consums.