Project Description

Títol del projecte:MODELACIÓ BIM REVIT per a OMGIE PROJECTS
Localitat:Barcelona
País:Espanya
Client:OMGIE PROJECTS
Any:2023

A PACI Global hem utilitzat la modelació BIM REVIT en un projecte de substitució del sistema hidràulic del circuit de calor (canonades, bombes i bateries climatitzadors) dissenyat inicialment per a aigua de caldera a 70/60 °C, per convertir-lo a un nou sistema que funcionarà amb bomba de calor. S’han dimensionat les bateries dels climatitzadors, bombes, canonades i col·lectors per treballar amb DT 5 K i 40/45 °C. L’objectiu del projecte liderat per OMGIE PROJECTES és la descarbonització i l’eficiència energètica del sistema de bombament, instal·lant bombes amb classificació IE5.

El modelatge de les instal·lacions s’ha realitzat amb BIM per evitar possibles problemes d’espai en obra, la detecció d’interferències de les instal·lacions amb l’arquitectura i l’estructura, mesuraments reals i ajustats a la realitat, així com un control més gran dels costos d’execució a l’obra i temps d’execució a l’obra reduïts i ajustats al detectar errors comuns prèviament al model 3D.

#paciglobal #pacienginyers #padilla308 #enginyeria #ingenieria #arquitectura #disseny #design #BIM #REVIT #EficienciaEnergetica #SistemaHidraulic #SistemaHidraulico #ModelitzacioBIM #ModelizacionBIM #InnovacioSostenible #InnovacionSostenible #descarbonitzacio #descarbonización #projectes #proyectos #clients #clientes #solucions #soluciones #alteuservei #atuservicio #contactans #contactanos