Project Description

Títol del projecte:Projecte executiu de les instal·lacions de fontaneria, sanejament, electricitat, telecomunicacions i HVAC, llicència d’activitats del aparcament i certificació energètica i cumpliment HE0, HE1 i HE4
Localitat:C/Valencia amb C/Jaume I, 08440 – Cardedeu, Barcelona
País:Catalunya, Espanya
Arquitecte:Donem Forma SL
Any:2022 – 2023

Projecte executiu de dos blocs de 6 habitatges cadascun amb aparcament comú.

S’ha realitzat el projecte executiu de les instal·lacions de fontaneria i sanejament, electricitat i telecomunicacions, protecció contra incendis i HVAC. També s’ha fet la llicència d’activitats del aparcament així com el certificat energètic amb qualificació energètica A.

Al aparcament, hem inclòs la instal·lació de diferents punts de càrrega per a vehicle elèctric i s’ha deixat una previsió d’ampliació. A nivell de HVAC, hem proposat fer una producció centralitzada de climatització i ACS amb aerotèrmia i recolzament d’energia solar fotovoltaica.

La centralització ens permet reduir l’espai ocupat en l’interior dels habitatges, així com tenir un sistema viu i eficient que abasteixi a totes les famílies.

La aerotèrmia alimentarà a les instal·lacions de terra radiant i a les bateries de fred/calor de recolzament les quals es situen en sèrie amb el recuperador de calor.

#PaciGlobal #PaciEnginyers #Padilla308 #DONEMFORMA #SiberVentilación #Installacions #CertificacioEnergeticaA #HVAC #HE0 #HE1 #ProduccioCentralitzada #RecuperacioDeCalor #Edificacio #Habitatges #Viviendas #VehicleElectric #VehiculoElectrico #Climatitzacio #Climatizacion #Projectes #Proyectos #Solucions #Soluciones #AlTeuServei #ATuServicio #Contactans #Contactanos