Project Description

Títol del projecte: Projecte d’estructura per a un mur de contenció per a biomassa a l’edifici central d’energies a la Zona Franca de Barcelona
Localitat: Barcelona
País: Espanya
Client: Ecoenergies
Any: 2018

Aquest projecte es fa per dissenyar i calcular un mur de contenció per a biomassa de 3,5 m d’alçària i 12,15 m de llargada. L’actuació preveu l’enderrocament del mur existent i la construcció d’un de nou tot canviant-ne tipologia de construcció per una de formigó armat.