Project Description

Títol del projecte:Projecte executiu de les instal·lacions per a edifici de 24 habitatges a Badalona
Localitat:Badalona
País:Espanya
Cliente:UTE MUSQUERA ARQUITECTURA SLP & SEGUÍ ARQUITECTURA SLP
Any:2021

Projecte executiu de les instal·lacions per a edifici de 24 habitatges a Badalona. S’ha realitzat el càlcul i disseny de les instal·lacions de climatització, fotovoltaica, electricitat, ventilació, sanejament, fontaneria, ACS i eficiència energètica. Igualment es realitzà el projecte mitjançant metodologia BIM i el modelat de les instal·lacions es va fer amb els programes CYPE i REVIT.