Project Description

Títol del projecte: Projecte executiu per a la instal·lació d’un climatitzador nou a IKEA Gran Via L’Hospitalet
Localitat: L’Hospitalet de Llobregat
País: Espanya
Client: IKEA Ibérica, SA
Any: 2018

L’objectiu del projecte és definir la instal·lació d’un climatitzador nou per a la reducció de la temperatura a l’estiu del magatzem d’IKEA Gran Via L’Hospitalet, tenint en compte criteris de seguretat i salut en el lloc de treball.

Es van desenvolupar, també, les especificacions dels equips, els components i els materials que conformen les instal·lacions proposades, una informació que servirà de base per a l’execució de les obres pertinents.