Project Description

Títol del projecte:Projecte executiu per a la reforma dels espais d’oficines del Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Localitat:c/ Dr. Aiguader 22, Barcelona
País:Catalunya, Espanya
Client:Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Arquitecte:Seguí arquitectura
Any:2021 – 2022

PACI Global ha realitzar el projecte executiu de les instal·lacions, contra incendis, llicència d’activitats, certificació energètica i compliment d’HE0 i HS1 del codi tècnic de l’edificació per a la reforma dels espais d’oficines del Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

#paciglobal #pacienginyers #padilla308 #SeguiArquitectura #instalaciones #contraincendis #licenciadeactividades #certificacioenergetica #certificacionenergetica #HEo #HS1 #edificacio #edificacion #reforma #oficines #oficinas #projectes #proyectos #clients #clientes #solucions #soluciones #alteuservei #atuservicio #contactans #contactanos