Project Description

Títol del projecte: Projecte executiu per a la reforma i la legalització de la climatització de tres plates de la Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona
Localitat: Barcelona
País: Espanya
Client: Direcció Provincial de Trànsit
Any: 2018

L’objectiu del projecte és definir la feina que cal fer per millorar els problemes de funcionament, l’eficiència i la qualitat de l’aire existents a la Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona. El projecte defineix, també, les especificacions dels equips, els components i els materials que constituiran les instal·lacions noves, una informació que servirà de base per a l’execució de les obres.

En l’actuació prevista, es contempla l’adequació de les instal·lacions per poder disposar d’un sistema de calefacció, ventilació i aire condicionat que doni servei a les plantes esmentades en compliment del marc normatiu.