Project Description

Títol del projecte: Projecte executiu de substitució de refredadores a l’institut del teatre de Barcelona
Localitat: Barcelona
País: Espanya
Cliente:Institut del Teatre, Diputació de Barcelona
Any: 2019

El present projecte està orientat a la substitució dels equips de producció de l’aigua freda per la climatització donant compliment a la legislació vigent, realitzant-se igualment el modelat BIM de les instal.lacions primàries de generació de fred.