Project Description

A PACI Global realitzem i coordinem modelitzacions BIM REVIT amb la informació de l’edifici creat tant des de models importats en 2D com mitjançant el desenvolupament de projectes d’arquitectura i instal·lacions a BIM. 

La modelització en BIM permet la detecció d’interferències de les instal·lacions amb l’arquitectura i l’estructura, mesuraments reals i ajustats a la realitat, així com un control més gran dels costos d’execució a l’obra. Els temps d’execució a l’obra es veuen reduïts en detectar errors comuns a l’obra prèviament al model 3D. 

Els projectes són coordinats per Mar Rodríguez-Solís, arquitecta tècnica i Màster BIM oficial d’Autodesk.