Aquest matí hem presentat el projecte Smart Energy PACI 2.0 en el marc del Webinar de projectes INNOVAC.
Us adjuntem la presentació del projecte orientat a la creació d’una plataforma intel·ligent de gestió energètica que permeti analitzar, controlar i gestionar tots els equips i elements que intervenen en el consum i cost energètic de la empresa.
El consorci responsable d’aquest projecte està format pel CEEC, INNOVACC Clúster català de la carn i la proteïna alternativa i les empreses Energy Tools Consulting, PACI Global i Embotits Villamarín, i està finançat per la línia de les Agrupacions Empresarials Innovadores del 2023 del Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme amb número d’expedient AEI-010500-2023-237.

Per veure la presentació: clic aquí

#PACIGlobal #SmartEnergyPACI20 #EficienciaEnergetica #IndustriaCarnica #ProteinaAlternativa #GestionEnergetica #InnovacionCarnica #Sensorizacion #Digitalizacion #GranjasPorcinas #CircularizacionCarnica #ReutilizacionAguas #GrasasCarnicas #ProteinaAlternativa #MEATRAC #FOODPICKERSYSTEM #TECHSLICEII #VISCERACUTTING #SostenibilidadCarnica #ProyectosEnergeticos #WebinarEnergetico #TecnologiaSostenible #EficienciaProductiva #ReduccionConsumoHidrico #CEEC #INNOVACluster #EnergyToolsConsulting #EmbutidosVillamarin #SectorCarnico #InnovacionIndustrial #DesarrolloTecnologico #EficienciaSostenible