La Unió Europea Publica Nova Directiva d’Eficiència Energètica d’Edificis Directiva (UE) 2024/1275

La Unió Europea ha prublicat la nova Directiva d’eficiència energètica d’edificis, amb l’objectiu ambiciós de descarbonitzar el parc d’edificis per a l’any 2050. Aquesta normativa fixa diverses fites i accions per aconseguir-ho, exigint que tots els nous edificis siguin de zero emissions a partir de l’1 de gener de 2030.

🏢 Transformació del Parc d’Edificis:
Els edificis hauran de generar tota l’energia que necessiten o utilitzar molt poca de la xarxa.
No es permetran equips que utilitzin combustibles fòssils durant l’ús de l’edifici.

🔄 Rehabilitació d’Edificis Existents:
Cada estat membre ha d’elaborar un Pla nacional de renovació d’edificis.
Aquest pla haurà d’establir polítiques i mesures per avançar en la descarbonització.

🔍 Indicadors i Trajectòries:
Els edificis més ineficients energèticament hauran de ser rehabilitats.
Es determinarà un llindar de consum d’energia primària que serà obligatori complir.

🛠️ Noves Mesures i Eines:
Indicador de Preparació per a Aplicacions Intel·ligents dels Edificis (SRI).
Prohibició d’incentius financers per a calderes de combustibles fòssils a partir de l’1 de gener de 2025.
Creació d’un passaport de renovació dels edificis.
Finestretes úniques per a informació i suport tècnic i financer.

📈 Beneficis:
Estalvi d’energia i costos econòmics.
Millora de la salut de les persones.
Contribució a combatre la pobresa energètica.
Incentiu a l’activitat econòmica vinculada.
Amb aquesta nova directiva, la Unió Europea reafirma el seu compromís amb la transició energètica i la lluita contra l’emergència climàtica. 🌱🌟

👉 Accés a la directiva
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401275&pk_keyword=Energy&pk_content=Directive

#PACIGlobal #pacienginyers #EficienciaEnergetica #Descarbonizacio #ConstruccioSostenible #UE #EnergiesRenovables #Directiva2024 #EdificisVerds #TransicioEnergetica #SalutiBenestar #EstalviEnergetic #RenovaciodeEdificis #EficienciaEnergetica #EdificisCeroEmisions #Sostenibilitat #CambiClimatic #InnovacioEnergetica #FuturSostenible