📢 Gran notícia! El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha aprovat el 18 de juliol passat la normativa que desenvolupa el Sistema de Certificats d’Estalvi Energètic (CAE) a Espanya. Aquesta mesura vol facilitar el compliment dels objectius nacionals d’estalvi energètic establerts per la normativa europea.

Els CAE permetran a les comercialitzadores d’energia i de gas, a més dels operadors a l’engròs de productes petrolífers i glp, complir les seves obligacions d’estalvi de manera més flexible, beneficiant tant els consumidors com impulsant l’ocupació, la productivitat i la competitivitat empresarial.

La nova ordre ministerial també aborda elements clau del Reial Decret 36/2023, com ara la figura del Subjecte Delegat, el Verificador d’Estalvi Energètic i el Registre Nacional de CAE.

A més, en el marc d’aquesta iniciativa, també s’ha fet un pas important amb l’aprovació del catàleg de mesures estandarditzades d’eficiència energètica mitjançant l’Ordre TED/845/2023, de 18 de juliol. Això proporcionarà una base sòlida per implementar mesures eficients i estandarditzades a nivell energètic, impulsant així la transició cap a una economia més sostenible i responsable amb el medi ambient.

Estem entusiasmats amb aquests avenços i confiem que aquestes noves regulacions contribuiran significativament a la lluita contra el canvi climàtic i l’optimització dels recursos energètics.

Us adjuntem una presentació sobre què és i com funciona el Sistema CAE’s (veure aquí)

Continuem treballant junts per un futur més sostenible i eficient en l’àmbit energètic!

#PACIGlobal #SunOnTop #EficienciaEnergética #AhorroEnergético #CertificadosDeAhorro #MedioAmbiente #TransiciónEcológica #EconomíaSostenible #LuchaCambioClimático #MedidasEficientes #Regulaciones #Sostenibilidad #RecursosEnergéticos #ResponsabilidadAmbiental