El proper 22/11/23 tindrà lloc el Webinar de projectes INNOVAC (clúster català de la carn) on es presentarà el projecte “Smart Energy PACI 2.0”. Àlex Rodriguez, Director IT d’Energy Tools, i Adrià Garcia Segura, Project Manager de PACI Global seran els encarregats de mostrar un projecte que té com a objectiu principal millorar la gestió energètica al sector carni. Durant aquest Webinar, es presentaran altres projectes innovadors relacionats amb la indústria càrnia, la proteïna alternativa i la gestió energètica.

El projecte “Smart Energy PACI 2.0” cerca implementar solucions tecnològiques per millorar l’Eficiència Energètica al sector de la carn. A través de la plataforma col·laborativa, s’integren dades energètiques i productives en sales de llescat, recollides mitjançant la sensorització i digitalització. Això permetrà un seguiment detallat dels processos energètics i productius, cosa que alhora contribuirà a l’optimització de la gestió energètica a la indústria càrnia.

El Webinar s’estructurarà en 4 blocs:

Al bloc 1, s’abordaran projectes relacionats amb granges porcines, com ara la implementació del compostatge hipertermòfil per obtenir fertilitzant de cultiu ecològic i la monitorització i control d’espècies exòtiques.
Al bloc 2, es presentaran projectes centrats en la indústria càrnia, com la circularització del sector carni, la reutilització d’aigües a la indústria càrnia i l’obtenció de greixos amb retalls de carn.
El bloc 3 s’enfocarà a la proteïna alternativa, amb projectes que exploren l’ús de proteïna d’insecte i l’avaluació de la qualitat proteica de noves fonts de proteïna alternativa.
I finalment, al bloc 4 es presentarà el projecte “INN-CLOUD”, una plataforma digital interactiva per a la co-creació de projectes d’innovació al sector carni i de proteïna alternativa. Aquests projectes busquen impulsar la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la innovació a la indústria càrnia.

Entre els projectes que es presentaran veurem:

MEATRAC: sistema de seguiment i identificació per radiofreqüència per controlar l’eficàcia del procés de producció d’indústries càrnies.
FOOD PICKER SYSTEM: Solució robotitzada de picking mitjançant visió artificial volumètrica per a peces càrnies.
SMART ENERGY PACI 2.0: Presentat per Àlex Rodriguez, Director IT d’Energy Tools, i Adrià Garcia Segura, Project Manager de PACI Global, aquest projecte busca integrar dades energètiques i productives a sales de llescat, recollides mitjançant la sensorització i digitalització.
TECH-SLICE-II: Plataforma col·laborativa i BI per a la integració de dades energètiques i productives a sala de llescat, recollides mitjançant la sensorització i digitalització.
VISCERA CUTTING: Sistema innovador per al procés de multi tall de vísceres a escorxador i reducció del consum hídric.

El consorci SMART ENERGY PACI 2.0 està format per CEEC, INNOVAC Clúster català de la carn i la proteïna alternativa i les empreses Energy Tools Consulting, PACI Global i Embotits Villamarín.

INSCRIPCIONS: clica aquí
PROGRAMA COMPLET: clica aquí