Project Description

Estudi per a l’aplicació d’una innovadora tecnologia “collector field” als camps de futbol, utilitzant-los com a col·lectors d’energia tèrmica, com una mesura d’eficiència energètica. Es pretén aprofitar l’energia tèrmica del sol absorbida per la gespa dels propis camps esportius per emmagatzemar-la i distribuir-la pels sistemes i equips que requereixen aigua calenta. El sistema proposat es basa en la distribució de col·lectors (tubs) per sota dels acabats de gespa dels camps.

L’objectiu final del projecte és fer que aquests centres esportius siguin més competitius, tot reduint els seus consums energètics, a l’hora que s’impulsa la sostenibilitat de la seva gestió energètica, minimitzant el seu impacte ambiental i promovent el valor compartit.

PARTNERS:

Projecte finançat pel programa de iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers d’ACCIÓ per a l’any 2023, en la línia de projectes de reforç de la competitivitat.